Dronefoto smeerenburg
Drone Dronefoto er billigere og langt mere skånsomt enn jevnlige besøk av fagfolk på kulturminnelokalitetene.

Kulturminneovervåkning med droner

Målet med NIKU Rapporten Kulturminneovervåkning på Svalbard, Metodeutvikling for «MOSJ – Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen» er å bidra til etablering av en overvåkingsstruktur som kan følges opp gjennom re-fotografering. Dette er en metodisk tilnærming egnet til å gi høy kvalitet samtidig som det er kostnadssparende og langt mere skånsomt enn ved jevnlige besøk.

Metodeforslaget er basert på data innsamlet under et feltarbeid i 2014 hvor prosjektgruppa både samlet inn data fra bakkemålinger og gjorde opptak ved hjelp av drone. Dette for å sikre at parametrene som velges, er målbare og observerbare også i bildematerialet.

Forslaget til metodikk omfatter arkeologiske kulturminner som hustufter, spekkovner, graver og områder med mye enkeltobjekter på bakken. Stående bygninger og strukturer omfattes ikke av denne modellen. For sistnevnte kategori vil overvåking fra luften være utilstrekkelig da man ikke får relevante data fra vertikale flater eller inni bygninger.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
Drone
Klargjøring Norut-teamet klargjør dronen for take off. Dronen kan ta ekstremt detaljerte bilder, som gjør det mulig å overvåke selv små detaljer i landskapet. (Foto: Elin Rose Myrvoll, NIKU)
sallyhamna
Sallyhamna Deler av muren på en spekkovn i Sallyhamna har rast ut og i raskanten er det en tydelig stidannelse. (Foto: Elin Rose Myrvoll/NIKU)
turister svalbard smeerenburg
Turister Foran i bildet ligger restene etter en av spekkovnene som ble brukt til å utvinne olje fra hvalspekk. Neset som Smeerenburg ligger på består av finkornet sand og uforsiktig ferdsel kan gjøre stor skade på kulturminnene. (Foto: Elin Rose Myrvoll/NIKU)
Smeerenburg På dette neset har det vært 19 bygninger og åtte solide spekkovner. I dag er det sporene etter spekkovnene som er mest synlig. B (Dronefoto 2014 ©Norut)
kulturminner på svalbard
Rester fra krigen Virgohamna på Danskøya. Foto: Stine Barlindhaug, NIKU 2014