Dronefoto smeerenburg
Drone Dronefoto er billigere og langt mere skånsomt enn jevnlige besøk av fagfolk på kulturminnelokalitetene.

Kulturminneovervåkning med droner

Målet med NIKU Rapporten Kulturminneovervåkning på Svalbard, Metodeutvikling for «MOSJ – Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen» er å bidra til etablering av en overvåkingsstruktur som kan følges opp gjennom re-fotografering. Dette er en metodisk tilnærming egnet til å gi høy kvalitet samtidig som det er kostnadssparende og langt mere skånsomt enn ved jevnlige besøk.

Metodeforslaget er basert på data innsamlet under et feltarbeid i 2014 hvor prosjektgruppa både samlet inn data fra bakkemålinger og gjorde opptak ved hjelp av drone. Dette for å sikre at parametrene som velges, er målbare og observerbare også i bildematerialet.

Forslaget til metodikk omfatter arkeologiske kulturminner som hustufter, spekkovner, graver og områder med mye enkeltobjekter på bakken. Stående bygninger og strukturer omfattes ikke av denne modellen. For sistnevnte kategori vil overvåking fra luften være utilstrekkelig da man ikke får relevante data fra vertikale flater eller inni bygninger.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU