Undersøker historiefortellingen i bergkunsten i en større kontekst

Å kunne fortelle historier ved hjelp av bilder er i dag en selvfølgelighet, men i et historisk langtidsperspektiv er dette et relativt nytt grep. Jan Magne Gjerde, arkeolog og forsker fra NIKUs nordområdeavdeling, er i gang med et spennende forskningsprosjekt der han sammen med andre forskere skal se på historiefortellingen i bergkunst.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I forskningsprosjektet From Shapes to Action (SHACT)  undersøker de hva som kreves for å gjengi handlinger og fortellinger i billedform. Forskerne skal studere de første bildefortellingenes utførelse på helleristninger i Nord-Europa for omkring 7000 år siden.

De vil finne ut hvordan narrativitet er representert og endres over tid. Narrativitet er kjennetegn som får fortellinger til å fremstå som fortellinger.

Hovedfokus ligger på overgangen fra statiske gjengivelser til mer dynamiske og fortellende bilder, altså den første oppkomsten av billedhistorier.

Jan Magne Gjerde fra NIKU har ansvar for prosjektets feltarbeid og dokumentasjon.

Skal studere utvalgte bergkunstlokaliteter i Midt-SkandinaviaHvordan er narrativitet representert i bergkunsten? Har den endret seg over tid gjennom steinalderen? Dette håper forskerne i prosjektet SHACT å finne svar på. Et av stedene som skal udersøkes er bergkunsten ved Glösa i Midt-Sverige

Finne relasjonene mellom figurene og bergflaten

I løpet av høsten skal Gjerde utføre feltarbeid på ulike bergkunstlokaliteter i Norge, Sverige og Finland. Utvalgte bergkunstlokaliteter, både hellemalinger og helleristninger i Midt-Skandinavia, skal dokumenteres og studeres med nye digitale metoder, for mulig å avdekke mer av figurmaterialet.

Deretter vil prosjektet forsøke å sette motivene inn i en bredere kontekst og forhåpentligvis finne nye relasjoner mellom figurene og bergflaten de er hugget inn i.

Et viktig poeng er å undersøke sammenhengen mellom bergkunsten og de omkringliggende omgivelsene.

Bergkunsten i et større perspektivHvordan forholder bergkunsten seg til bergflaten og landskapet rundt? Et av stedene som blir undersøkt i høst er Nämforsen i Sverige. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU.
Er sprekkene i berget en del av historiefortellingen?Her fra Evenhus på Frosta i Trøndelag. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU.
Spiller vannet en rolle i hvordan bergkunsten bør forstås?Helleristningsfelt, Landverk i Midt-Sverige. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU.

For å oppnå dette skal Gjerde scanne hele bergflater og dokumentere større områder med fotogrammetri. I tillegg vil han benytte seg av mer tradisjonelle dokumentasjonsmetoder.

– Dette vil kunne gi oss et bedre bakgrunnsmateriale for tolkning av historiefortellingen i bergkunsten i steinalderen i dette området, forklarer Gjerde.

– Målet er å finne ut hvordan narrativiteten er representert i bergkunsten og hvordan den endres over tid i løpet av steinalderen.

Tverrfaglig prosjekt med nytt blikk på bergkunst

– Vi håper at prosjektet vil gi oss utvidet informasjon når det kommer til relasjoner mellom figurer og utviklingen av historiefortelling, sier Gjerde.

Det tverrfaglige prosjektet som involverer fagdisiplinene arkeologi, semiotikk, kunsthistorie og kognitiv vitenskap, ledes av Linnéuniversitetet ved arkeolog Peter Skoglund.

Prosjektgruppe og deltakere på feltarbeidet i augustFra venstre: Sofia Figueiredo, Jan Magne Gjerde (Norsk institutt for kulturminneforskning), Anna Cabak Rédei (Lunds Universitet), Peter Skoglund (Linnéuniversitetet), Michael Ranta (Linnéuniversitetet) og Tomas Persson (Lunds Universitet).
Arkeolog og forskerJan Magne Gjerde fra NIKU sørger for feltarbeid og dokumentasjon i prosjektet SHACT. Foto: NIKU.

– Styrken ligger i samarbeidet mellom ulike fagdisipliner med ulik bakgrunn.

Prosjektet finansieres av Svenske Vetenskapsrådet med 5 millioner fra 2022-2024. Øvrige partner er NIKU og Lunds universitetet.