Jan Magne Gjerde

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 95237794

E-post: jan.magne.gjerde@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Jan Magne Gjerde er seniorforsker/forsker I ved nordområdeavelingen. Han har doktorgrad i arkeologi fra UiT-Norges Arktiske Universitet i 2010 med avhandlinga Rock art and Landscapes: studies of Stone Age rock art from northern Fennoscandia.

Gjerde har sin kjernekompetanse innen bergkunst med over 20 års erfaring. Forskningsinteressene inkluderer bergkunst, landskap, steinalder, digital dokumentasjon, kommunikasjon og formidling. Han har prosjektledererfaring fra de store utgravingene ved Tønsnes i Tromsø

Den siste tiden har Gjerde arbeidd på det NFR-finansierte prosjektet Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and Dynamics (StoneD) ved AHR (Institutt for arkeologi, historie, religionsstudier og teologi) ved UiT – Norges arktiske universitet. Prosjektet varer fram til mars 2021.

Hovedfokuset til Gjerde sin del av prosjektet er demografi, bosetning, bergkunst, kommunikasjon og sesong i Alta og Altafjordområdet. Gjerde vil fortsette i prosjektet frem til utgangen av 2020.

Gjerde er medlem av forskergruppen SARG (Stone Age Research) ved AHR (Institutt for arkeologi, historie, religionsstudier og teologi) ved UiT – Norges arktiske universitet.

I tillegg til omfattende feltarbeidserfaring i Norge har Gjerde stor internasjonal erfaring ved feltarbeid i England, Finland, Russland, Skottland, Sverige. Gjerde har hatt forskningsopphold ved University of Cambridge (2006) og University of Helsinki (2014-2015).

Nylig høstet Gjerde anerkjennelse for sitt formidlingsarbeid innen bergkunst og arkeologi som vinner av Forskerforbundets Hjernekraftpris for 2017.

Gjerde har tidligere jobbet ved Universitetet i Bergen, TMU ved UiT – Norges Arktiske Universitet (prosjektleder og forsker), IAKH ved Universitetet i Oslo (postdoktor ved prosjektet Meetings Make History) og AHR ved UiT – Norges Arktiske Universitet (forsker på NFR-prosjektet Stone Age Demographics).

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter