Tromsø

Tromsø

NIKUs nordområdeavdeling er lokalisert i Tromsø. Vi leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Våre forskningsprosjekter er relatert til kulturminneovervåkning, registrering og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og kulturminner.

Vi bidrar med forskning som har relevans for kulturminneforvaltning og samfunnsutvikling.

Vi utvikler ogss GIS-baserte metoder for dokumentasjon og presentasjon av urfolks tradisjonskunnskap og landskapsbruk.

Kontoret har lang erfaring som leverandør av sakkyndige utredninger for private og offentlige aktører.

Nordområdeavdelingen er lokalisert i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, en sammenslutning av 19 institusjoner som driver tverrfaglig samarbeid.

Les mer om nordområdetjenester.

NIKU distriktskontor Tromsø
Framsenteret
9296 TROMSØ
Telefon: 77 75 04 00
Telefax: 77 75 04 01

Kontakt oss

Alma Thuestad er avdelingsleder for Nordområdeavdelingen i Tromsø

Kontakt

Prosjekter

Nyhetssaker fra Tromsø-avdelingen