Tromsø

Tromsø

NIKUs nordområdeavdeling er lokalisert i Tromsø. Vi leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Våre forskningsprosjekter er relatert til kulturminneovervåkning, registrering og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og kulturminner.

Vi bidrar med forskning som har relevans for kulturminneforvaltning og samfunnsutvikling.

Vi utvikler ogss GIS-baserte metoder for dokumentasjon og presentasjon av urfolks tradisjonskunnskap og landskapsbruk.

Kontoret har lang erfaring som leverandør av sakkyndige utredninger for private og offentlige aktører.

Nordområdeavdelingen er lokalisert i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, en sammenslutning av 19 institusjoner som driver tverrfaglig samarbeid.

Les mer om nordområdetjenester.

NIKU Tromsø
Framsenteret
9296 TROMSØ

Alma  Thuestad

Kontakt oss

Alma Thuestad er avdelingsleder for Nordområdeavdelingen i Tromsø

Kontakt

Prosjekter

Nyhetssaker fra Tromsø-avdelingen

Russisk assimileringspolitikk gjør at nenetsernes kultur forsvinner

I Russland blir barn fra det urfolket nenetserne plassert på internatskole store deler av året. Dette gjør at den tradisjonelle reindriften og den nomadiske livsstilen på tundraen står i fare for å forsvinne. Zoia Vylkna Ravna har forsket på dette som ansatt hos NIKU i Tromsø, og avla nylig en doktorgrad ved Universitetet i Tromsø om tema.

I dag er det Semen (23) sin tur å gjete flokken. Da trenger han uthvilte reinsdyr. Nenetserne passer på hele tiden over flokken deres. Derfor er reindriften i Nenetsia kalt for en “høyutviklet Tundra reindriftstype” preget av at flokker regelmessig beveger seg over store avstander under konstant overvåking av gjetere.

ReinCSI: Cеминар

Как ненецкие и саамские оленеводы реагируют на изменения, связанные с глобальным потеплением и сопутствующим им распространением инфекционных заболеваний? Участники проекта ReinCSI рассмотрят подробнее данную проблему и другие темы при встрече в Тромсе.