Skaller i reinskinn, Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. Bilde tatt av Varanger Samiske Museum og lastet opp til Digitalt Museum. Foto: Varanger Samiske Museum/Creative Commons
Skaller Skaller i reinskinn, Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. Bilde tatt av Varanger Samiske Museum og lastet opp til Digitalt Museum. Foto: Varanger Samiske Museum/Creative Commons

DIGSAM

Prosjektet DIGSAM har som mål å identifisere de viktigste utfordringene ved digitalisering av samisk kulturarv og undersøke hvordan digital formidling av kulturarv kan bidra til økt verdiskaping i det moderne samiske samfunnet.

Nettverket som etableres gjennom perioden bidrar til å skape samarbeidsformer og heve kompetanse i møte med utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv.

Prosjektet ledes av NIKU og består av partnere fra de tre samiske kulturarvsinstitusjonene Varanger Samiske Museum, Senter for nordlige folk, og Saemien Sijte, samt UiT – Norges Arktiske Universitet, Institutt for kultur og litteratur.

En ekstern referansegruppe er knyttet til prosjektet, med representanter fra Samisk arkiv, Riksantikvaren, Sametinget, Statens Kartverk og Samisk Høgskole.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2015-2018

Nyheter og aktiviteter