digsambilde

Rapport: DIGSAM

DIGSAM - Ny NIKU-rapport om digitalisering av samisk kulturarv.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

DIGSAM er et samarbeidsprosjekt mellom NIKU (prosjektansvarlig) og Várjjat sámi musea/Varanger Samiske Museum, Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk, Saemien Sijte og UiT Norges Arktiske Universitet.

Digitalisering av samisk kulturarv

Prosjektet handler om digitalisering av samisk kulturarv og formidling og verdiskaping i det moderne samiske kompetansesamfunnet (DIGSAM). Prosjektet er finansiert av De regionale forskningsfondene.

Nettverket som ble etablert gjennom prosjektet har bidratt til å skape samarbeidsformer og styrke kulturarvsinstitusjonenes kompetanse i møte med utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv.

I tillegg har prosjektet bidratt konkret til samiske kulturarvsinstitusjoners arbeid med å digitalisere joik/lydopptak, stedsnavn og foto.

Utfordringer knyttet til formidling

Digitalisering av kulturarv gir nye muligheter, både for forskere og det allmenne publikum. Samtidig er det som vi har påpekt i dette prosjektet, en rekke utfordringer, spesielt knyttet til tilgjengeliggjøring og formidling av kulturarv.

Hvordan disse utfordringene møtes vil være formende for hvordan kulturarven, både den samiske og norske, vil bli forstått og brukt i framtida. Dette kan du lese mer om i prosjektantologien til DIGSAM