Skaller i reinskinn, Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. Bilde tatt av Varanger Samiske Museum og lastet opp til Digitalt Museum. Foto: Varanger Samiske Museum/Creative Commons
Skaller Skaller i reinskinn, Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. Bilde tatt av Varanger Samiske Museum og lastet opp til Digitalt Museum. Foto: Varanger Samiske Museum/Creative Commons

Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet (DIGSAM) er et treårig forskningsprosjekt som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF).

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Det er et stort behov for erfaringsutveksling og kompetansebygging blant samiske institusjoner som formidler kulturarv og arbeider med digitalisering av samisk kulturarv.

Om prosjektet

Hva er de særskilte utfordringene for samisk og flerkulturell kulturarv i den digitale verden, hvordan formidles samisk kulturarv best på ulike digitale arenaer, og hvordan kan digitalisering av kulturarven bidra til økt verdiskaping og kompetanseheving i det samiske samfunnet?

Utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv, og flerkulturell kulturarv generelt, kan være av praktisk, økonomisk eller teknisk art, som mangel på kompetanse, systemer og rutiner i arbeid med å samle inn, digitalisere og formidle immateriell kulturarv, tradisjonell og lokal kunnskap.

Utfordringer kan også være av faglig eller rettighetsmessig art, som mangel på autoriserte kilder om en gjenstand eller et bilde, eller opphavsrett til gjenstander og ulike fortellinger og minner knyttet til kulturarven. For små lokalsamfunn og institusjoner, som skal jobbe med digital kulturarv på både norsk og ulike samiske språk, kan slike utfordringer gjøre seg spesielt gjeldende.

Prosjektet DIGSAM har som mål å identifisere de viktigste utfordringene ved digitalisering av samisk kulturarv og undersøke hvordan digital formidling av kulturarv kan bidra til økt verdiskaping i det moderne samiske samfunnet. Nettverket som etableres  i prosjektet bidrar til å skape samarbeidsformer og styrke kompetansen i arbeidet med digitalisering av samisk kulturarv.

VIDEO: Videodokumentasjon av samisk grenevevingsteknikk. Kilde: Senter for nordlige folk. Se hele videoserien her.

Prosjektet ledes av NIKU og består av partnere fra de tre samiske kulturarvsinstitusjonene Varanger Samiske Museum, Senter for nordlige folk, og Saemien Sijte, samt UiT – Norges Arktiske Universitet, Institutt for kultur og litteratur. En ekstern referansegruppe er knyttet til prosjektet, med representanter fra Samisk arkiv, Riksantikvaren, Sametinget, Statens Kartverk og Samisk Høgskole.

Prosjektleder: Camilla Brattland (PhD), NIKU.
NIKU: Stine Barlindhaug (PhD), Einar Eythórsson (dr.polit), Elin Rose Myrvoll (PhD) og Marit Myrvoll (PhD).
Partnerinstitusjoner: Daglig leder Birgitta Fossum (PhD) (Saemien Sijte), museumsleder Mia Krogh (cand.philol) (Varanger samiske museum), avd. leder ved Senter for nordlige folk Kjellaug Isaksen (MA) (Samtidsmuseet for nordlige folk) og førsteamanuensis i dokumentasjonsvitenskap Geir Grenersen (Dr. Polit) (Institutt for litteratur og kultur, Universitetet i Tromsø).

Referansegruppe: Ingegerd Holand ved Riksantikvaren, Grete Bergstrøm ved Samisk arkiv-Arkivverket, Ole Magnus Triumf ved Sametingets avdeling for kulturnæringer, Aud Kirsti Pedersen ved Statens Kartverk, og Kaisa Rautio Helander ved Samisk Høgskole.

Prosjektet består av tre deler:

I Nettverk, samarbeid og publikasjoner

II Utfordringer ved digital håndtering av kulturarv

III Verdiskaping og formidling av kulturarv

Besøk Várjjat Sami Musea/Varanger Samisk MuseumDigitalt Museum.
Se også nettutstillingen om kulturminneområdet Ceavccegeađge/Mortensnes og nettutstillingen Sáivu om samisk tro og mytologi 
Senter for nordlige folks nettsted for formidling av samiske stedsnavn og kulturminner i Kåfjord
Saemien Sijtes nettsted for formidling av sørsamisk landskapsbruk

Medieoppslag:
NRK Sámi: Saemien Sijte publiserer samlingen