Gammel robåt_coreplan

Coreplan – kystkultur

Kysten vår er ettertraktet som boltreplass for fritidsopplevelser så vel som for næringsvirksomhet. I Coreplan skal vi finne ut hvordan myndighetene kan ta hensyn til verdien av naturgodene og ivareta de ulike interessene når de skal forvalte kysten vår.

I dette treårige prosjektet vil vi skaffe ny kunnskap om hvordan naturens goder bedre kan verdsettes og innlemmes i planverket. Vi vil studere løsninger for en mer helhetlig og bærekraftig forvaltning av arealene i kystsonen. Spesielt vil vi undersøke om det kan være nyttig å kartlegge og fastsette verdien av økosystemtjenester som et verktøy i kystsoneplanleggingen.

I Coreplan samarbeider samfunnsvitere, økonomer og biologer fra følgende partnere: Nofima, Norsk institutt for kulturminneforskning – NIKU, UiT – Norges arktiske universitet ved Norges fiskerihøgskole og Senter for samiske studier, samt University of Ottawa, Canada.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Sluttrapporten kommer i 2018.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2016-2018

Siste nytt