Jan Mangne Gjerde NIKUs bergkunstekspert er tatt opp i Rock Art Network. Foto: NIKU.

Bergkunstkompetanse i verdensklasse – NIKU representert i Rock Art Network

Jan Magne Gjerde er tatt opp i Rock art Network som en av omkring 40 spesialister på bergkunst på verdensbasis.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU er stolt av å kunne melde at en av våre forskere, Jan Magne Gjerde, er tatt opp i Rock art Network. Rock Art Network, er etablert av Getty Conservation Institute og Bradshaw Foundation, og består av enkeltpersoner og institusjoner som er dedikerte til å fremme, beskytte og bevare bergkunst globalt.

Forsidefoto. Hellemalerier Moss. Fargekorrigert. Foto Jan Magne Gjerde, NIKU.
Rock Art Networkfremmer, beskytter og bevarer bergkunst globalt. Foto og manipulering: Jan Magne Gjerde, NIKU.

– Jeg er utrolig stolt av at Jan Magne er tatt opp i Rock art Network, sier administrerende direktør i NIKU Terje Gransum

– Dette gir oss en viktig stemme inn i å vårt arbeid med å fremme bevissthet om denne skjøre og uerstattelige globale arven.

Gjerde har en stor formidlingsinteresse og mottok i 2017 Forskerforbundets hjernekraftpris for sin formidling om bergkunst. Gjerde har jobbet med bergkunst i mer enn 25 år og har en solid forskningskompetanse med en MA fra University of Reading, Storbritannia, og en PhD fra Norges arktiske universitet, Tromsø.

Han har deltatt i mange bergkunstprosjekter, har jobbet med kulturressursforvaltning av bergkunst og på store arkeologiske utgravninger.