Digital billedbehandling avslører nye hellemalingar Hovedpartiet på Steinberget Felt 1 etter digital billedbehandling. Foto og redigering: Jan Magne Gjerde, NIKU.

Digital dokumentasjon av hellemalinger ved Steinberget, Innlandet fylke

I 2018 vart dei fyrste hellemalingane i Innlandet i Sør-Noreg funne. NIKU dokumenterte hellemalingane ved Steinberget på oppdrag fra Innlandet Fylkeskommune, finansiert av Riksantikvaren.

Under feltarbeidet vart det avdekka eit nytt felt med hellemallingar i nærleiken av det tidlegare kjende feltet. I utgangspunktet ser ein berre 7 figurar ved Steinberget, men med hjelp av nye digitale dokumentasjonsmetodar vart det til saman dokumentert 34 figurar / restar av figurar ved dei to felta på lokaliteten.

Rapporten kan du lese her.

Prosjektleder: Jan Magne Gjerde

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Innlandet fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2018-2020