Gårdsvegen som vart tatt av kvikkleireskredet ved Kråknes. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU.

Leirskred i Alta – endring av landskap

Utgangspunktet for dette prosjektet var det store kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta i juni 2020. Ein buplass frå steinalderen og ein frå mellomalderen vart tapt då leirskredet gjekk.

Under leiing av Jan Magne Gjerde fra NIKU undersøkte et tverrfagleg team den geologiske og arkeologiske “historia” i området visuelt. Mindre jord- og leirskred blei observert.

Dei arkeologiske og geologiske data i Kråknesområdet vart sett i samanheng for å få ei betre forståing av området og endringane i landskapet.

Foruten prosjektleiar Jan Magne Gjerde frå NIKU, bestod gruppa av Charlotte Damm frå UiT, og Louise Hansen og Anders Romundset frå NGU.

Prosjektet vart finasiert av Framsenteret.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Framsenteret
  • Tidsperiode
    2021