Verdensarv

NIKU forsker på verdensarvstedene, verdensarvbyråkratiet, og hvordan ivaretakelse av verdensarv kan bidra til bærekraftig utvikling

NIKU har i over et tiår arbeidet med forskning på UNESCOs verdensarv konvensjon fra 1972. NIKU har også erfaring med planrelaterte oppdrag som inkluderer verdensarvproblemstillinger, blant annet konsekvensutredninger og scenarioanalyser.

Vi har erfaring med  studier av enkelte verdensarvsteder og det internasjonale verdensarvbyråkratiet. Våre forskere har blant annet gjennomført studier på de norske verdensarvstedene Røros, Rjukan, Bergen og Vegaøyan, og på verdensarvsteder i Australia og New Zealand.

I den seneste tiden har vi spesielt rettet oppmerksomheten mot koblingen mellom klima og kulturarv i et verdensarvperspektiv. Vi ser blant annet på hvordan kulturarv inkluderes i retningslinjer og strategiske planer, slik at utviklingen kan bli bærekraftig.

I vår forskning studerer vi hvordan teorier og praksiser underbygger ivaretakelsen av verdensarv og de institusjonaliserte kulturarvdiskursene. Vi ser på hvordan forvaltningen av verdensarvsteder kan være ressurser for lokal utvikling, analyserer verdien kulturarv har i samfunnet for øvrig, og hvordan disse verdiene kan utnyttes for å skape bærekraftige steder og landskap for framtidens generasjoner.

Vi jobber på en vid rekke prosjekter på både internasjonalt og lokalt. Mange av våre prosjekter foregår i internasjonale nettverk, og i samarbeid med forskere fra ledende kunnskapsmiljøer i inn- og utland.

Torgrim Sneve Guttormsen

Kontakt oss

Spør Torgrim om verdensarvforskning

Kontakt

Prosjekter

Nyhetsartikler