Turister på besøk i det sårbare kulturmiljøet Virgohamna på Svalbard. Foto Anne-Cathrine Flyen.
Turisme er en påkjenning for kulturmiljøer Turister på besøk i det sårbare kulturmiljøet Virgohamna på Svalbard. Foto Anne-Cathrine Flyen.

Skal forske på påkjenninger fra turisme og klimaendringer på Svalbard og Hardangervidda

Økt turisme og klimaendringer fører til at kulturminner skades og går tapt. I et nytt forskningsprosjekt skal NIKU sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) se på det kombinerte stresset fra disse to faktorene på sårbare kulturminner på Svalbard og Hardangervidda.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Forskningsprosjektet har fått støtte av Norges forskningsråds polarprogram, og skal foregå i perioden 2021-2024. I tillegg til NIBIO og NIKU er Det Kongelige Akademi – institutt for konservering (Danmark) og Mycoteam partnere i prosjektet.

Prosjektet har tittelen Deterioration and decay of wooden cultural heritage in Arctic and Alpine environments, med kortformen ArcticAlpine Decay.

Sivilarktitekt og forsker Anne-Cathrine Flyen leder arbeidet fra NIKUs side. Hun har fra før av arbeidet mye med kulturminner og klimaendringer på Svalbard, blant annet gjennom prosjektene Cultcoast og Adapt Northern Heritage.

Det er mange likhetstrekk mellom effekten av biologisk nedbrytning og turisme på sårbare kulturminner på Svalbard og i høyfjellet på fastlandet. Derfor er det interessant å se på sammenhengen mellom disse to områdene, forteller hun.

Hvordan klimaendringene utspiller seg i arktiske områder sies gjerne å være et frampek på hva vi kan forvente andre steder senere. Derfor er det spesielt interessant å bruke eksisterende erfaring fra Svalbard i studier av Hardangervidda.

Vi vet en del om den biologiske nedbrytningen av kulturminner på Svalbard, men ikke så mye om det som skjer i det norske høyfjellet.

ArcticAlpine Decay har flere likhetstrekk med både Parkas og allerede nevnte Cultcoast, som begge er pågående forskningsprosjekt i NIKU. Prosjektet vil samarbeide med disse.

 

Forsker på kulturminner og klimaendringerSivilarkitekt og forsker Anne-Cathrine Flyen leder NIKUs del av prosjektet ArcticAlpine Decay.
Svaert-nedbrutt-treverk-i-restene-etter-den-russiske-fangststasjonen-i-Russekeila-pa-Svalbard.-Ikke-lett-aforsta-at-dette-er-et-fredet-kulturminne.-Foto_-AC-Flyen-scaled.jpg
Vanskelig å forstå at dette er kulturminneSvært nedbrutt treverk i restene etter den russiske fangststasjonen i Russkeila på Svalbard. For mange er det vanskelig å forstå at dette også et sårbart kulturminne. Foto: Anne-Cathrine Flyen, NIKU

Samarbeid med næringsliv og forvaltning

Prosjektet er et såkalt kompetanse- og samarbeidsprosjekt, og har nære samarbeidspartnere fra næringsliv og forvaltning.

På Svalbard er samarbeidspartnerne Store Norske Spitsbergen Gruvekompani, Kings Bay AS og Riksantikvaren. På Hardangervidda er samarbeidspartnerne Den Norske Turistforening, Vestland fylkeskommune og Riksantikvaren.

Partnerne betyr mye i prosjektet. De besitter mye kunnskap om bruk, slitasje og nedbrytning. Det er også viktig at forvaltningen, i vårt prosjekt representert ved Riksantikvaren og Vestland fylkeskommune, er tett på forskningen.

Et viktig delmål i prosjektet er å bidra til kunnskapsbasert forvaltning av kulturmiljøer.

Les mer om dette prosjektet hos NIBIO.