Ny oppdagelse I ruinen til St. Sunnivakirken på Selja har det blitt påvist rester etter en eldre kirke med angelsaksiske trekk.

Nye funn på Selja: Angelsaksisk steinkirke avdekket ved Norges eldste helgenkult?

Ferske undersøkelser har påvist restene av en eldre steinkirke i ruinen til St. Sunnivakirken på Selja. Bygningen har murverk og konstruksjonstrekk som er karakteristisk for angelsaksisk byggetradisjon og kan være en av Norges aller første murte steinbygninger.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Legenden om Sankt Sunniva

Ifølge legenden ble Sunniva født på midten av 900-tallet som datter av en irsk, kristen konge. For å unngå å bli giftet bort til en hedning, forlot hun landet sammen med et lite reisefølge fordelt på tre skip som fulgte havstrømmene mot nord, uten årer eller segl.

Etter en storm strandet Sunnivas skip på Selja. De lokale var ukristne, og trodde reisefølget stjal sauer. Sunniva og hennes følge gjemte seg i en hule for ikke å bli tatt av Håkon Jarl og hæren hans, og steiner raste ned foran hulen og sendte deres sjeler til himmelen.

Etter at en lyssøyle viste seg på stranden, ble den velsignede jomfru og martyr Sunnivas legeme funnet hel og uskadd blant restene av hennes følgesvenner.

Store Norske Leksikon

Hva skjer når arkeologen vender blikket opp fra bakken og mot middelalderske murer? På Selja spores en av våre eldste steinkirker mellom en martyrhule og et benediktinerkloster.

Pilgrimskomplekset på Selja

Selja i Stad kommune har en spesiell posisjon i norsk historie og øya byr på en meget interessant arkeologisk lokalitet på dens vestside. Der kan man oppleve landskap og ruiner som formidler betydningen i middelalderen.

Her ligger restene av en bispekirke, et kloster, et terrasseanlegg i fjellsiden og en pilegrimskirke. Bak dette igjen ligger en hule med et hellerkapell hvor St Sunniva og Seljemennene angivelig skal ha lidd martyrdøden.

«Sunnivahulen» er selve utgangspunktet for Selja som helligsted. Skriftlige kilder forteller at Olav Tryggvasson fant helgenlevninger der i 996 og reiste en kirke. Olav Haraldsson skal angivelig ha stiftet Seljumannamessen i 1024, og Olav Kyrre etablerte Vestlandets første bispesete på øya (ca.1068).

Ruinene på SeljaDronefoto Stad kommune 2018. Tekst Regin Meyer, NIKU, 2023. Sett mot øst.

Med tiden vokste St Sunnivas betydning som helgen regionalt og i Norden. I 1170 ble hennes levninger flyttet til Kristkirken i Bergen hvor hun ble byens skytshelgen.

 Seljumannamesse 1024 – 2024

Festdagen for Sunniva og de hellige på Selja, seljumannamesse, er 8. juli. I 2024 er det tusen år siden den ble feiret første gang.

Seljumannamesse er en katolsk festdag til minne om St. Sunniva og hennes følgesvenner som omkom på øya Selja.

Seljumannamesse var en av de tidligste kjente helgenkultene i Norge. Den bidro til å etablere Selja som et betydningsfullt religiøst senter.

Store Norske Leksikon

Konserveringsarbeider førte til oppdagelse

I dag konserveres ruinen etter Sunnivakirken, og i forbindelse med konserveringen har det blitt gjennomført undersøkelse av murverket som er preget av tidligere restaureringer. Arbeidet er et samarbeid mellom NIKU og Bakken & Magnussen Restaureringsverkstad, på oppdrag for Stad kommune.

Disse oppdagelsene understreker viktigheten av bygningsarkeologi som en integrert del av konservering på eldre bygninger for å kunne identifisere og sikre et verdifullt kildemateriale, sier Regin Meyer, forsker og arkeolog fra NIKU.

Nytt fra Norges første kjente helgenstedSt Sunnivakirkeruinen med Stadlandet i bakgrunnen. Foto Regin Meyer, NIKU, 2018. Sett mot vest.

I META – Historiskarkeologisk Tidsskrift 2024 presenterer Meyer (NIKU) resultatene fra undersøkelsen i denne artikkelen:

I artikkelen skriver Meyer hvordan en ukjent bygning har blitt påvist i ruinen. Mens Sunnivakirken tidligere har blitt datert samtidig med Bispekirkens oppførelse (fra 1068/70-) med utgangspunkt i det flotte kvadermurverket, viser en annen type murverk og håndverkspor at det har eksistert en steinkirke på stedet før dette.

Må ha vært viet til Seljemennene

Den eldre kirken var mindre, men ble utvidet til ruinen man ser i dag. Bygningen må ansees som en av de første murte steinbygningene i landet – og kanskje den første steinkirken!

Steiner fra en eldre kirkeBygningsstein fra den eldste fasen gjenbrukt i gulv og vegger samt ex-situ og in-situ stein i murverket. Fotocollage: Regin Meyer, NIKU, 2022.
KlosterruinerKlosteret på Selja ble gradvis utbygd og endret i løpet av 1100- og 1200-tallet. Foto: Dag-Øyvind Solem Engtrø, NIKU, 2022.
Sankt Sunniva sammen med Olav den hellige på alterskap fra Trondenes kirke, Troms. Foto: Svein Skare/Universitetsmuseet i Bergen. Lisens: CC BY-SA 4.0.

I restene av kirken har det blitt funnet konstruksjonstrekk som er karakteristisk for den angelsaksiske byggetradisjonen.

Oppdagelsene tolkes innen konteksten av nordsjøforbindelser samt kongelig etablering og utvikling av det kristne helligstedet.

Kan steinkirkens opprinnelse følges tilbake til Olav Tryggvassons og Olav Haraldssons erfaringer i det angelsaksiske England?

Gammel plantegningPlantegning av Otto Krefting fra 1868. I midten sees Sunnivakirken (E), til venstre står terrasseanlegget og til høyre leder trappen opp til hellerkapellet og hulen. Orientert mot nord.<br>

– Med hensyn til alder så må denne svært gamle kirken ha vært viet til Seljemennene. Deres opprinnelse er ukjent, men ansees å være vår tidligste kjente helgenkult. Det er derfor flott å kunne presentere resultatene 1000 år etter den angivelige etableringen av Seljumannamessen 1024 – 2024, avslutter arkeologen, og minner om at det er viktig å ikke bare stirre ned i bakken.

Vil du vite mer?

Se Stad kommunes, UiBs og Arkikons 3D-animasjon av Selja kloster og helgenanlegg.

Besøk Stad kommunes nettside for Selje regionale pilegrimssenter.