Regin Meyer

  • Arkeolog

Telefonnummer: 95267675

E-post: regin.meyer@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Regin Meyer er arkeolog og har bygningsarkeologi, middelalder-arkeologi og bygningsvern som hovedfelt.

Arbeidet berører først og fremst murbygninger og ruiner fra middelalderen, med tolkninger av disse i sin opprinnelige kontekst og omgivelser, samt feltundersøkelser, tilstandsanalyser og tiltaksplaner. Han er dessuten involvert i flere dokumentasjons- og undersøkelsesprosjekter hvor laserskanning og annen avansert teknologi benyttes., blant annet laserskanning og georadar.

Meyer har tatt hovedfag ved Universitet i Oslo samt middelalderhistorie og -middelalderarkeologi ved University of St Andrews og Lunds Universitet. Han har tidligere kombinert feltarkeologi med praktisk istandsettelsesarbeid på middelalderske bygninger og ruinlokaliteter.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: