Daterer murene Prøveuttak til OSL-datering av teglstein på Akershus slott. Foto: NIKU.

Daterer Akershus slott med OSL-metode

Lenge har det vært en allment akseptert oppfatning at Akershus slott ble oppført av kong Håkon V Magnusson omkring 1299 . Dateringen er basert på skriftlige kilder og arkitektoniske undersøkelser gjennomført av Holger Sinding-Larsen tidlig på 1900-tallet. 

I 2023 satte forskere ved NIKU igang et forskningsprosjekt for å teste Sinding-Larsens teorier, ved å datere murstein fra slottsmurene. Metoden de bruker er Optically Stimulated Luminescence-datering (OSL). Denne metoden daterer ikke-organiske materialer ved å måle mengden av fanget energi i teglsteinen. Slik vil forskerne prøve å finne ut når og i hvilken rekkefølge de ulike murene på Akershus slott ble bygget.

Analysen pågår for øyeblikket ved Det nordiske laboratorium for luminescensdatering, og dateringsresultatene forventes i august 2024.

Prosjektet skjer i samarbeid med Forsvarsbygg.

Prosjektleder: Michael Derrick. 

Prosjektdeltakere: Regin Meyer og Lars Jacob Hvinden-Haug.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU, Forsvarsbygg
  • Tidsperiode
    2023-2025