Lars Jacob Hvinden-Haug

  • Forsker —
  • Sivilarkitekt

Telefonnummer: 92012424

E-post: lars.j.hvinden-haug@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Lars Jacob Hvinden-Haug er dr. ing., sivilarkitekt MNAL og er ansatt som forsker 1. Han har vært i NIKU siden 2006.

Foruten bred erfaring fra kulturminnevernet, spesielt gjennom bygningsarkeologiske undersøkelser og kartlegging av kulturminneverdier fra alle perioder, har Hvinden-Haug gjennom mange år arbeidet med norsk arkitekturhistorie sett i en internasjonal kontekst, og på bakgrunn av samfunnsmessige sammenhenger, spesielt i 1600- og 1700-årene. Dette gjelder foruten bygningenes uttrykk også interiør- og hagekunst. Han har erfaring med prosjektarbeid i utlandet.

Hvinden-Haug er utdannet sivilarkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og disputerte der til graden dr. ing. med avhandlingen “Den eldre barokken i Norge – bygningenes former og rommenes fordeling 1660-1733” i 2008.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter