Kunstnerbolig Ole Bulls villa på Lysøen. Foto: Sara Langvik Berge/NIKU 2020.

Ole Bulls villa på Lysøen

NIKU har gjennomført en kulturminnefaglig registrering og vurdering av Ole Bulls Villa Lysø. Bygningens rom og formuttrykk er satt inn i en stilhistorisk og personhistorisk sammenheng. Konstruksjon og overflater er beskrevet rom for rom med fokus på form og materialbruk, med utgangspunkt i opprinnelig planløsning. Bygningens utviklingshistorie er beskrevet og illustrert ved tegninger og foto og tolket ut fra et arkitekturhistorisk perspektiv.

Ole Bulls Villa Lysø er oppført i 1873 og senere utvidet i 1877-78. Villaen er en av Norges mest karakteristiske kunstnerboliger, tegnet av arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe, sikkert i nært samarbeid med byggherren. I sin opprinnelige arkitektur har villaen en plass i norsk arkitekturhistorie, uavhengig av den berømte byggherren. Bygningen er oppført i maurisk stil, men også med andre historiserende trekk. Den kan sees i en internasjonal sammenheng av «paviljongkonstruksjoner» oppført for europeisk og amerikansk overklasse i samtiden, og også kongelige anlegg.

Fra 1984 har eiendommen hatt status som museum og er nå ett av tre komponisthjem under KODE. Fortidsminneforeningen i Hordaland er eier, mens museet har ansvar for drift og vedlikehold.

Prosjektleder: Lars Jacob Hvinden-Haug

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    KODE Kunstmuseer og komponisthjem
  • Tidsperiode
    2021