Fra Østmarka i Trondheim

Kulturminneforvaltning

NIKU forsker på kulturminneforvaltning og gjennomfører oppdrag med evaluering av regelverk, forvaltningsstrategier, forvaltningsprosesser og forvaltningspraksis på kulturminnefeltet.

Kulturminnefeltet er et forvaltningsområde i stadig utvikling. Regelverk, forvaltningsstrategier, forvaltningsprosesser og forvaltningspraksis endres i tråd med ny kunnskap og forståelse av hva som er verdifulle kulturminner, og hvordan kulturminner skal vernes og kulturminneverdier ivaretas i dagens virkelighet.

NIKU forsker på kulturminneforvaltning. Vi har ulike oppdrag der vi gir aktører på kulturminnefeltet innspill til hvordan kulturminner kan forvaltes på best mulig måte, i tråd med dagens verneverdier og vernestrategier. Gjennom metodeutvikling og evalueringsoppdrag undersøker vi hvordan forvaltningens oppgaver på kulturminnefeltet blir gjennomført i dagens samfunn, og gir råd om mulige forbedringspunkter.

Anne Cathrine Flyen

Kontakt oss

Anne Cathrine Flyen kan svare på dine spørsmål om forvaltning av kulturarv.

Kontakt

Prosjekter