Fra Østmarka i Trondheim

Forvaltningsplaner

NIKU utarbeider forvaltningsplaner for kulturminner. Vi gjennomfører mulighetsstudier og analyser som viser konsekvenser av planlagte endringer, og tilbyr rådgivning ved ny bruk og transformasjon av bygninger.

Fredede og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer er i kontinuerlig forandring.

Nye bruksformål, krav til fysisk arbeidsmiljø eller etterslep av vedlikehold gir behov for forutsigbare planer.

Å forstå bygninger og omgivelser gir grunnlag for god og effektiv forvaltning.

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som kan lette vedlikeholdsprosesser. Vi anbefaler tiltak og setter opp forvaltnings- og vedlikeholdsplaner.

NIKU utfører også analyser som viser konsekvenser av ulike typer planlagte endringer samt mulighetsstudier.

Anne Cathrine Flyen

Kontakt oss

Anne Cathrine kan svare på dine spørsmål om forvaltning av kulturarv.

Kontakt

Prosjekter