Astruptunet. Foto: NIKU

Arkitektur- og kulturminneverdi

NIKU gjennomfører arkitektur- og kulturminnefaglige verdivurderinger som skal sikre at kulturhistoriske verdier i bygninger og bygningsmiljøer blir ivaretatt, og at bevaringsverdige bygninger blir forvaltet og videreutviklet på best mulig måte.

Bygningers kulturhistoriske verdier, historie, opprinnelse, stil, kontekst og bruk er sentrale fagområder ved NIKU.

Kunnskap om dette er nødvendig for å sikre at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt og verneverdige bygninger videreutviklet på best mulig måte.

NIKU har omfattende kompetanse innenfor bygningshistorie og bygningsvern.

Vi innhenter kunnskap om en bygningshistorie og endringer ved blant annet bygningsarkeologiske undersøkelser, litteraturstudier og arkivundersøkelser. Ved å kombinere disse får vi rikere og sikrere resultater.

Vi jobber tverrfaglig og kobler praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor kulturhistoriske verdivurderinger, restaurering, rehabilitering eller transformasjon av bygninger.

Lars Jacob  Hvinden-Haug

Kontakt oss

Lars Jacob Hvinden-Haugkan svare deg på spørsmål om denne tjenesten

Kontakt

Prosjekter

Eksempler på referanseprosjekter for arkitektur- og kulturhistoriske verdivurderinger