Astruptunet. Foto: NIKU

Arkitektur- og kulturminneverdi

NIKU gjør vurderinger av arkitektur- og kulturminneverdi og tilbyr rådgivning for å sikre at kulturhistoriske verdier i bygninger blir ivaretatt, og at verneverdige bygninger blir forvaltet og videreutviklet på best mulig måte

NIKU har omfattende kompetanse innenfor bygningshistorie og bygningsvern. Bygningers kulturhistoriske verdier, historie, opprinnelse, stil, kontekst og bruk er sentrale fagområder. 

Kunnskap om dette er nødvendig for å sikre at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt og verneverdige bygninger videreutviklet på best mulig måte. 

Vi innhenter kunnskap om bygningshistorie og endringer ved blant annet bygningsarkeologiske undersøkelser, litteraturstudier og arkivundersøkelser. Ved å kombinere disse får vi rikere og sikrere resultater. Vi jobber tverrfaglig og kobler praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor kulturhistoriske verdivurderinger, restaurering, rehabilitering eller transformasjon av bygninger. 

Vi utfører dendrokronologiske undersøkelser av bygninger og anlegg i tre, for å angi byggeår og endringshistorikk. 

Lars Jacob  Hvinden-Haug

Kontakt oss

Lars Jacob Hvinden-Haugkan svare deg på spørsmål om denne tjenesten

Kontakt

Prosjekter

Eksempler på referanseprosjekter for arkitektur- og kulturhistoriske verdivurderinger