Astruptunet

Astruptunet i Jølster er ett av Norges mest særpregede kunstnerhjem. Anlegget består i dag av seks bygninger. Nikolai og Engel Astrup utformet tunet og bebyggelsen innenfor trange økonomiske rammer og med stor egeninnsats.

NIKU har dokumentert og tilstandsvurdert aller bygninger med interiør og innbo. Det er laget en overordnet forvaltningsplan og foreslått prinsipper for videre drift og vedlikehold av eiendommen.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU oppdragsrapport 141/2016
  • Tidsperiode
    2016

Siste nytt