«Det er teknikkens store samspill, det er det vidunderlige samarbeide mellem de enkelte faktorer som frembringer disse nye og stolte byggverk under slike vanskelige forhold som ved denne bygning.» Arkitekt Hans Backer Fürst, Aftenposten, 26. mars 1934. Foto: NIKU
Stortingsgata 28 «Det er teknikkens store samspill, det er det vidunderlige samarbeide mellem de enkelte faktorer som frembringer disse nye og stolte byggverk under slike vanskelige forhold som ved denne bygning.» Arkitekt Hans Backer Fürst, Aftenposten, 26. mars 1934. Foto: NIKU

Registrering og vurdering av funksjonalistisk forretningsgård

Rett overfor Nationaltheatret i Oslo ligger Stortingsgata 28 som er en forretningsgård fra 1934. Da bygningen ble oppført rommet den lokaler for Odd Fellow-ordenen, Scala revyteater, restaurant Kaba, kontorer, en rekke butikker på gateplan, store utstillingslokaler samt ikke minst Saga kino – Norges første kino utformet i funksjonalismens ånd.

Arkitektene bak bygningen var Herman Munthe-Kaas, Gudolf Blakstad, som er blant pionerene i norsk funksjonalisme og har renommé i internasjonal målestokk.

NIKU ble engasjert av DARK Arkitekter AS for å gjennomføre en registrering og verneverdivurdering av bygningen i forbindelse med ombyggingsplaner. Arbeidet omfattet både arkivstudier og befaringer. Hvordan hadde bygningen forandret seg gjennom årene? Hvorfor? Hvilke materialer og løsninger var bevart?

 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    AS Stortingsgaten 28
  • Tidsperiode
    2017