«Det er teknikkens store samspill, det er det vidunderlige samarbeide mellem de enkelte faktorer som frembringer disse nye og stolte byggverk under slike vanskelige forhold som ved denne bygning.» Arkitekt Hans Backer Fürst, Aftenposten, 26. mars 1934. Foto: NIKU
Stortingsgata 28 «Det er teknikkens store samspill, det er det vidunderlige samarbeide mellem de enkelte faktorer som frembringer disse nye og stolte byggverk under slike vanskelige forhold som ved denne bygning.» Arkitekt Hans Backer Fürst, Aftenposten, 26. mars 1934. Foto: NIKU

Registrering og vurdering av funksjonalistisk forretningsgård

Rett overfor Nationaltheatret i Oslo ligger Stortingsgata 28 som er en forretningsgård fra 1934. Da bygningen ble oppført rommet den lokaler for Odd Fellow-ordenen, Scala revyteater, restaurant Kaba, kontorer, en rekke butikker på gateplan, store utstillingslokaler samt ikke minst Saga kino – Norges første kino utformet i funksjonalismens ånd.

Arkitektene bak bygningen var Herman Munthe-Kaas, Gudolf Blakstad, som er blant pionerene i norsk funksjonalisme og har renommé i internasjonal målestokk.

NIKU ble engasjert av DARK Arkitekter AS for å gjennomføre en registrering og verneverdivurdering av bygningen i forbindelse med ombyggingsplaner. Arbeidet omfattet både arkivstudier og befaringer. Hvordan hadde bygningen forandret seg gjennom årene? Hvorfor? Hvilke materialer og løsninger var bevart?

 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    AS Stortingsgaten 28
  • Tidsperiode
    2017
Fotografiet er fra 1957 og viser foajéen til Saga kino. Det ble konkludert at Stortingsgata sett i sammenheng med sin arkitektur, konstruksjon, materialbruk og sentrale beliggenhet i Oslo representerer nasjonale arkitekturhistoriske verdier. Bygningshistoriske verdier finnes i den spektakulære hengkonstruksjonen som ligger bak Saga kino samt de mange bevarte arkitekturelementene og overflatene. Bilde: Oslo Museum
Foajéen til Saga kino Fotografiet er fra 1957 og viser foajéen til Saga kino. Det ble konkludert at Stortingsgata sett i sammenheng med sin arkitektur, konstruksjon, materialbruk og sentrale beliggenhet i Oslo representerer nasjonale arkitekturhistoriske verdier. Bygningshistoriske verdier finnes i den spektakulære hengkonstruksjonen som ligger bak Saga kino samt de mange bevarte arkitekturelementene og overflatene. Foto: Leif Ørnelund, Oslo Museum
Fra NIKU-rapport. Foto: NIKU
Stortingsgaten 28 Fra NIKU-rapport. Foto: NIKU
Anders Beer Wilse, Oslo museum
Stortingsgaten i 1937 Stortingsgaten og Odd-Fellowhuset i 1937. Foto: Anders Beer Wilse, Oslo Museum