Byforskning

NIKU forsker på kulturarvens rolle som samfunns- og byutviklingsressurs.

Byene som i fremtiden vil blomstre er de dynamiske byene som takler endring, og har kapasitet til å tilpasse seg nye behov og samtidig bringe med seg byens langtidshukommelse som en vital ressurs.

Byens sosiale, kulturelle og økonomiske utvikling gjenspeiles i det bygde landskapet, og disse fysiske strukturene har betydning for hvordan byen forstås og oppleves i møtet mellom fortid, nåtid og framtid. En forståelse av byens tidsdybde og historiske dimensjon synliggjør hvilke drivkrefter som har vært og er aktive og er med på å synliggjøre mulighetsrommet for videre utvikling.

Det ligger et verdiskapingspotensial i å utnytte kulturarven som identitetsskapende element. Det kan handle om hvordan bygninger restaureres for å skape energieffektive bygninger, samtidig som man bevarer estetiske kvaliteter som gir bygninger og kvartaler særpreg og identitet. Det kan også handle om hvordan byens fragmenterte spor og endringshistorie trekkes inn i planlegging av nye bygninger, gateløp og plasser.

NIKUs forskning og tjenester

NIKUs byforskning handler om å utvikle innovative ideer, konsepter og modeller som evner å innlemme historie og kulturarv på en måte som aktiverer kulturarven og skaper robuste byer som også generasjoner etter oss vil verdsette.

NIKU leverer tjenester til et bredt utvalg aktører som er involvert i byutviklingsspørsmål (kommuner, forvaltningsorganer og private utviklere) og som har behov for kulturminnefaglig rådgiving i forbindelse med kulturminneplaner, kulturhistoriske stedsanalyser (DIVE), mulighetsstudier, konseptvalg og konsekvensutredninger.

Se NIKUs satsningsområde på by her.

Sveinung Krokann Berg

Kontakt oss

Spør Sveinung om byforskning.

Kontakt

Prosjekter