Transformasjon av havneområder

Transformasjon av havne- og industriområder

Prosjektet ser nærmere på planprosesser som trer i kraft når tidligere industrielle arealer i urbane områder blir bygget om til andre formål.

I hvilken grad bringes de historiske sporende med fra tiden med monofunksjonalitet, de industrielle kulturminnene, med i byutviklingen? I så fall, hvorfor eller hvorfor ikke?

Drammen blir brukt som case sammen utvalg av norske historiske industribyer som del- / sammenliknende caser.

Prosjekleder: Cornelis Horn Evensen, Prosjektdeltaker: Véronique Simon

Delprosjektet er en del av BY-SIS

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Siste nytt