Den interaktive middelalderbyen

I dagens by er man omgitt av strukturer fra byens historie, for de norske ​middelalderbyene spenner tidsdybden over 1000 år. Ruiner, gatenett, eiendomsstruktur og stående bygninger viser tilbake til byen tidligste faser.

Interessen for byenes historie er stor blant befolkningen og i media, på tross av dette er historiens spor eller arkeologiske funn sjeldent trukket fram når det kommer til å utvikle byrommet.

Delprosjektet «den interaktive middelalderbyen» skal løfte frem de middelalderske elementene i byene. Det har også som mål å vise at disse kan utgjøre innslag som kan bidra til å gjøre byene til attraktive, interessant steder å bo, og at de kan fungere som ressurser man kan trekke veksler på når man utvikler byen videre​.

Prosjektledere: Julian Cadamarteri og Jan Brendalsmo

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Siste nytt