NIKUs georadar i aksjon på Sem gård

Konsekvensutredning

NIKU har lang og variert erfaring i arbeidet med konsekvensutredninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har som mål at arbeidet med konsekvensutredninger skal skje på en mest mulig kostnadseffektiv måte for våre kunder, og holde et faglig nivå som sikrer beslutningsrelevans.

NIKU utfører konsekvensutredninger knyttet til blant annet vind- og vannkraft, offentlig infrastruktur (veg- og bane), kommuneplaner, massetak og annen næringsvirksomhet. Vi har også erfaring med verdi- og sårbarhetsvurderinger og strategiske konsekvensutredninger (scoping).

Torgrim Sneve Guttormsen

Kontakt oss

Torgrim Sneve Guttormsen kan svare deg på spørsmål rundt konsekvensutredninger.

Kontakt

Prosjekter