Borre
Borre I hvilken grad vil forslaget om ny jernbanetrase komme i konflikt med de store gravhaugene på Borre?

Utredning av Vestfoldbanen: IC Nykirke – Barkåker

NIKU deltar i InterCity-prosjektet gjennom Vestfold, det vil si i planleggingen av høyhastighetstog gjennom regionen. Det skal stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2023.

Oppdraget er ledet av Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS som skal arbeide med teknisk hovedplan  og kommunedelplan med konsekvensutredning i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk AS samt Citiplan AS.

Les mer om prosjektet på Bane NOR sine nettsider

En viktig del av arbeidet med konsekvensutredningen omfattet i hvilken grad forslaget om ny jernbanetrasé ville komme i konflikt med de store gravhaugene og høvdinggården på Borre fra jernalderen (også kalt Borreparken og uoffisielt «Nasjonalparken»), som er søkt inn på UNESCOs verdensarvliste.

Kontaktperson/ disiplinleder: Torgrim Sneve Guttormsen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR
  • Tidsperiode
    2015-2023

Nyheter fra prosjektet