flyfoto_bane nor
Nykirke-Barkåker Flyfoto fra 13. mars 2015 som viser hvor Nykirke-Barkåker skal kobles sammen med den dobbeltsporede jernbanen i nord. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Reguleringsplanene for dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker er vedtatt

19. og 20. juni 2018 vedtok Horten, Re og Tønsberg kommuner reguleringsplanene for bygging av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. NIKU har utredet konsekvenser for kulturminner i området og vært rådgivere i prosessen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) deltar som rådgivere i planleggingen av høyhastighetstog gjennom Vestfold, det såkalte InterCity-prosjektet i regi av Bane NOR. Planen er at det skal stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2023.

NIKU har utredet konsekvenser for kulturminner i de berørte områdene. En viktig del konsekvensutredningen har vært å undersøke i hvilken grad forslaget om ny jernbanetrasé ville komme i konflikt med de store gravhaugene og høvdinggården på Borre fra jernalderen.

Gravhaugene ved Borre
Gravhauger på BorreNIKU har utredet konsekvenser av utbyggingsplanene for kulturminner langs den berørte strekningen.

Berømmer flinke rådgiverne

De vedtatte reguleringsplanene er en viktig milepæl på veien fram til nytt dobbeltspor, og med vedtaket på plass, holder Bane NOR planlagt framdrift.

– Vi har hatt flinke rådgivere, berømmer planleggingsleder Elsebeth Anicken Bakke fra Bane NOR.

Les nyhetssak på Bane NOR sine nettsider.