MIRA_på_Moskvil_nordre
Georadar i aksjon Georadarsystem av typen MIRA på Moskvil Nordre.

Store georadarundersøkelser i Vestfold

I forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold har NIKU gjennomført det hittil største arkeologiske registreringsprosjekt med georadarundersøkelser noensinne.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I forbindelse med arkeologiske registreringer i planlagte jernbanetrase for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker – det såkalte InterCity-prosjektet i regi av BaneNOR – har Vestfold fylkeskommune besluttet å undersøke områder i dyrket mark fortrinnsvis ved hjelp av motorisert georadar.

Dekker 90 hektar

Georadarundersøkelser ble utført av NIKUs DKL-avdeling og omfattet et samlet areal av ca 90 ha som representerer det største arkeologiske registreringsprosjekt med denne metoden hittil (verdensomspennende).

Undersøkelsene ble utført i løpet av høsten 2016 og våren 2017, og to flerkanals radarsystemer av typen MIRA ble anvendt.

Brekke_vestre
ResultaterResultat fra georadarundersøkelsen ved Brekke Vestre

Områdene ligger hovedsakelig i lavtliggende, relativt fuktig terreng og det var ingen store forventinger om å finne mye arkeologi.

Fant nytt gravfelt og bosetningsspor

Likevel kunne vi påvise blant annet ett nytt gravfelt på Brekke Vestre, en stor produksjonsgrop (linproduksjon) ved Brekke Mellem og en stor hustomt samt andre bosetningsspor fra jernalderen på Freberg Søndre.

Etter at dataene har blitt prosessert og tolket har arkeologene fra Vestfold fylkeskommune utført prøvesjakting, det vil si der jordlaget avdekkes ved gravemaskin, på utvalgte områder med bakgrunn i tolkning av radardataene.

Til vår store glede viste det seg å være et godt samsvar mellom resultatene fra georadarundersøkelsene og arkeologiske kulturminner påvist ved prøvesjakting.

OmrådetUndersøkelsesområder for georadarundersøkelsen mellom Nykirke og Barkåker

 

Kostnadseffektive metoder

Prosjektet har vist at kombinasjonen av georadar og prøvesjakting er mer kostnads- og tidseffektivt enn det kun konvensjonell arkeologisk registrering ved hjelp av sjakting vil kunne gi.

I tillegg kunne radardataene brukes til andre formål i planprosessen, for eksempel til vann- og avløpsanalyser og geotekniske undersøkelser.

Kontaktperson for de geofysiske undersøkelsene i Vestfold er Erich Nau