Den kompakte byen

Kulturarvens plass i den kompakte byen

I dag snakkes det mye om de positive, langsiktige virkningene ved å planlegge kompakt byutvikling.

Den betraktes som et ledd i å fremme et bærekraftig samfunn og bygger på tre forutsetninger: At kompakt byutvikling bidrar til bedre vern av landbruksområdene – at den fremmer bedre livskvalitet for folk i byene og at den positivt påvirker problemer tilknyttet transport, energi og forurensning.

I dette prosjektet ønsker vi å rette fokus mot hva som skjer med kulturarven når det planlegges tett og høyt – og spør i hvilken grad kulturarv inngår som selvstendig perspektiv i diskursen omkring den kompakte byen.

Prosjektleder: Grete Swensen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Siste nytt