Gatekunst i Bergen Argus “Smiley” stencil. Source: Permission obtained from Argus/argusgate.wordpress.com.

Gatekunst, Kulturarv og byrom

I ny forskning er gatekunst anerkjent som kulturarv, men ethvert forsøk på å integrere gatekunst i kulturminneforvaltningens praksis har ikke gitt svar på de filosofiske og praktiske problemene i forbindelse med bevaring av gatekunst. Delprosjektet har som målsetting å utforske hvordan en kan bevare noe som er en midlertidig kunstform som er ulovlig satt opp, hvem som har rett til bevaringen og  hva som er bevaringsverdig.

Prosjektet ser videre på gatekunstens rolle i byrommet og relasjonen mellom menneskene, gatekunstverkene og kulturarv.  Forholdet analyseres i tilknytting til følgende aspekter som minner, hverdagspraksis, performativet, affekt, emosjoner, stedsidentitet, tilhørighet, sosial inkludering/ekskludering, makt og temporalitet.

Hovedfokuset i analysen baseres på kvalitative metoder som intervjuer, diskursanalyse, observasjoner og hverdagspraksis. Ulike empiriske eksempler brukes fra Norge, men også fra andre land.

Ansvarlig: Laima Nomeikaite

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Nyhetssaker og aktiviteter