gatekunst

Gatekunst er kulturarv

Et gatekunstverk kan ha like stor betydning som et fredet kulturminne.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Skrevet av Laima Nomeikaite

I maleriet «Cave Painting» av gatekunstneren Banksy ser vi en arbeidstaker som maler over hulemalerier med mennesker og dyr. Her inviterer Banksy oss til å tenke på hva som er bevaringsverdig og hva som ikke er det. Hvorfor blir noen gatekunstverk spontant fjernet, uavhengig av verdien på kunsten og av om budskapet er positivt eller negativt?

Banksy minner oss om graffitiens opprinnelse som har sine røtter i hulemalerier som går 32 000 år tilbake i tid. Ordet graffiti stammer fra det italienske graffito som betyr «rissning» eller risset/skrapt inn i veggen. Dersom vi ser på gatekunst som visuell kommunikasjon, kan vi finne lignende trekk mellom hulemalerier og gatekunst.

Selvsagt påstår jeg ikke at gatekunst og hulemalerier er det samme, disse skiller seg sterkt fra hverandre både i form, alder og innhold. Men man kan stille et spørsmål ved hvorfor hulemalerier og helleristninger er ansett som svært bevaringsverdige, mens gatekunst, spesielt tagging blir sett på som hærverk. Er det historisk verdi som gjør noe verdt å bevare?

Les resten av kronikken hos forskning.no