Laima Nomeikaite

  • Sammfunnsgeograf

Telefonnummer: 93423077

E-post: laima.nomeikaite@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Publikasjoner registrert i Cristin

Laima Nomeikaite er Forsker III, samfunnsgeograf og byplanlegger. Hun er utdannet samfunnsgeograf fra Universitet i Bergen.  Hun har vært ansatt i NIKU siden 2016. De siste årene har hun jobbet med ulike kultur-, byutviklings-, forsknings-, areal- og samfunnsrelaterte prosjekter. Hun har erfaring med flere former for arealplan- og utredningsarbeid på ulike plannivå. Hun har utført forskjellige typer arealanalyser, mulighetsstudier, konsekvensutredninger, stedsanalyser samt by-, sentrums- og stedsutvikling.

Hun leder delforskningsprosjektet ‘Gatekunst, kulturarv og byrom’ i tilknytting til NIKUs strategiske instituttsatsing på bykulturarv (By-SIS). Prosjektet ser på gatekunstens rolle i byrommet og relasjonen mellom menneskene, kunst, kulturarv og sted.

Hennes faglige spesialiseringer er by- og kulturforsking, byplanlegging, planleggingsprosess, samfunnsutvikling, kultur- og reiselivsnæring.

Utvalgte prosjekter

Artikler