Rådhusområdet
Rådhuset, Oslo Foto: Lene Buskoven, Riksantilkvaren

Oslos plandiskurs

Formålet med prosjektet var å diskutere hvordan kultur, med kulturarv som eksempel, kan inngå som en pilar i bærekraftig byutvikling på linje med miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsindikatorer.

Den kompakte byen er anerkjent som et virkemiddel for å generere bærekraftig byutvikling, men fortetting medfører en risiko for inngrep i historiske bymiljøer som kan få konsekvenser for kulturminneverdier.

To case i Oslo ble brukt for å illustrere hvordan de ulike begrepene kan si noe om hvordan kulturarvsverdier kan inngå som bærekraftsmål.

Prosjektdeltakere: Joar Skrede og Sveinung Krokann Berg

Artikkel fra dette prosjektet er publisert i The Historic Environment: Policy & Practice vol 10, 2019 Issue 1

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17567505.2019.1558027

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Siste nytt