Riving av Y-blokka er omstridt I dette prosjektet ser forsker Joar Skrede på teori og praksis i kulturminneforvaltning og byutvikling. Foto: Jorid Martinsen/NIKU

Debatten om Y-blokka

Beslutningen om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet er omstridt. I dette prosjektet tar vi ikke stilling til om det er riktig eller galt å rive den. Vi dykker derimot ned i den offentlige debatten og den akademiske litteraturen for å se om teori og praksis henger sammen.

I det internasjonale forskningsfeltet «Heritage Studies» vektlegges ofte «folkets» stemme når kulturarvspørsmål skal vurderes. Siden Y-blokka er vedtatt revet, har folket – motstanderne av beslutningen – ikke oppnådd sitt ønske om å bevare Erling Viksjøs Y-formede bygning i naturbetong. Betyr dette at den akademiske litteraturen er idealistisk og ikke egnet til å belyse reelle problemstillinger? Dette og flere andre spørsmål vil bli belyst i prosjektet.

Striden om Y-blokka handler både om kulturminneforvaltning og byutvikling. Dette prosjektet er derfor en del av NIKUs strategiske instituttsatsing på byforskning og på kulturminneforvaltning.

Prosjektleder: Joar Skrede

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2020