Prosjektkoordinator er Torgrim Sneve Guttormsen.

Forvaltning-SIS’en består av fire tematiske bolker som er relatert til hverandre (se illustrasjon). Hvert av de nåværende prosjektene i Forvaltning-SIS’en er relatert til en eller flere av disse tematiske bolkene og har problemstillinger som er dynamisk relatert til hverandre på tvers av bolkene.

Forskningsarbeidet i Forvaltning-SIS består av flere delprosjekter

 

Effektene av planleggingsverktøy for kulturminneforvaltningen

Prosjektmedarbeidere: Joar Skrede, Herdis Hølleland

 

Effekter av modeller for å vurdere verdier i kulturminneforvaltningens praksis

Prosjektmedarbeidere: Sanne Bech Holmgaard, Joar Skrede, Herdis Hølleland

 

Konservering og kulturminneforvaltning

Prosjektmedarbeidere: Christina Spaarschuh, Hanne Moltubakk Kempton, Nina Kjølsen Jernæs (fra 2017)

 

Effekter av desentralisering av kulturminneforvaltningen

Prosjektmedarbeidere: Siv Leden, Knut Fageraas

 

Kritiske refleksjoner om forskning på kulturminneforvaltningen

Prosjektmedarbeidere: Joar Skrede, Herdis Hølleland

 

Immigranters kulturarv og kulturminneforvaltning

Prosjektmedarbeidere: Grete Swensen, Torgrim Sneve Guttormsen

 

Kulturarv som politisk agenda

Prosjektmedarbeider: Herdis Hølleland