Herdis Hølleland

Herdis Hølleland

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 98094273

E-post: herdis.holleland@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Herdis Hølleland (PhD) er forsker II hos NIKU og jobber med internasjonal kulturarvsforvaltning, inkl. UNESCOs Verdensarvkonvensjon og EU/ EØS-feltet, kulturarvsøkonomi og turisme.

Herdis har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, University College London og Cardiff University hvor hun har studert arkeologi, sosialantropologi og kulturarvstudier.

Hun har forsknings- og forvaltningserfaring fra Australia, New Zealand, Storbritannia og Norge.

Utvalgte prosjekter

Artikler