Forskningsarbeidet i BY-SIS består av flere delprosjekt som er organisert i tre overordnete arbeidspakker:

 

Arbeidspakke 1: Byens rom: identitet og tilhørighet.

Delprosjekt: Gatekunst, kulturarv og byrom. Prosjek

tdeltaker: Laima Nomekaite

 

Arbeidspakke 2: Kritisk blikk på kulturarvens plass i den kompakte byen.

Delprosjekt: Transformasjon av havne- og industriområder

Prosjektdeltakere: Cornelis Evensen, Véronique Simon

Delprosjekt: Oslos plandiskurs. Prosjektdeltakere: Joar Skrede, Sveinung Krokann Berg

Delprosjekt: Kulturarvens plass i den kompakte byen – begrepsavklaring. Prosjektdeltaker: Grete Swensen

 

Arbeidspakke 3: Tidsdybde som ressurs i dagens by.

Delprosjekt: Den interaktive middelalderbyen. Prosjektdeltakere 2016-2017: Julian Cadamarteri, Jan Brendalsmo, Egil Bauer. I 2018: Julian Cadamateri, Vibeke Martens, Véronique Simon

Delprosjekt: Den dype byen: Arkeologi som konsept i byplanlegging

Prosjektdeltaker: Torgrim Sneve Guttormsen, i 2018: Torgrim Sneve Guttormsen, Véronique Simon

 

Oversiktsside BY- SIS