NIKU har kompetanse på miljøovervåking av bygninger.

Miljøovervåking av bygninger

NIKU tilbyr overvåking av verneverdige bygninger for å kartlegge tilstand og avdekke nedbrytingsfenomener og andre trusselfaktorer.

NIKU har kompetanse på miljøovervåking av bygninger. Miljøovervåkingen gjennomføres med ulike formål og ulike metoder.

Vi gjennomfører overvåking på et overordnet nivå (tap, endring og tilstand av bygninger), som politikkgrunnlag for kulturminneforvaltningen, og overvåking på detaljert nivå, for å avdekke nedbrytingsfenomener i bygninger.

I samarbeid med konserveringsavdelingen kan NIKU tilby detaljert overvåking på mikroskopnivå av overflater og bygningsdetaljer.

Vi utvikler indikatorer og systemer for langtidsovervåking og arbeider med forskningsprosjekter som gir mulighet for utvikling av høyteknologiske metoder.

Bjørg Agasøster

Kontakt oss

Bjørg Agasøster kan svare deg på spørsmål om denne tjenesten

Kontakt

Prosjekter