Stabbur Stabbur, Bø i Telemark. Foto: Åse Dammann, NIKU

Gamle hus da og nå 2000-2014

NIKU ledet i perioden 2010-2014 Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram Gamle hus da og nå, med kontrollregistrering av over 11 000 SEFRAK-bygninger i 18 kommuner.

Oppsummeringen i 2014 viser at 23 % av de undersøkte SEFRAK-bygningene var gått tapt siden overvåkingen startet i år 2000.

Av de gjenstående bygningene i 2014 var 13 % truet og 46 % endret.

Rapport: Dammann, Åse: NIKU Rapport 82. Gamle hus da og nå. Sammendragsrapport for Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2000-2014.

Prosjektleder: Åse Dammann

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2010-2014

Siste nytt