Sjøboden på Lanes Denne sjøboden i Tromsø er blant 640 kommunalt verneverdige kulturminner som er undersøkt så langt. Foto: Åse Dammann, NIKU

Status for verneverdige kulturminner

Fra 2010 har NIKU ledet Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», hvor man følger utviklingen av tap, tilstand og endringer for verneverdige kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger over tid. Overvåkingen gjennomføres ved feltkontroll i 10 kommuner, spredt over hele landet.

Formålet med overvåkingen er å etablere kunnskapsgrunnlag for kulturminneforvaltningen, basert på analyser av tapsårsaker og virkemiddelbruk. Kommunevise resultater publiseres årlig, og sluttrapport vil foreligge i 2020.

Prosjektleder: Åse Dammann

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2015-2020

Siste nytt

Naust og sjøhus spesielt utsatt for tap og forfall

Riksantikvaren følger tapsutviklingen for eldre og verneverdige bygninger i miljøovervåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Etter 20 år med feltkontroll ser det ut til at sjøhus og naust er spesielt utsatt, konkluderer NIKUs Åse Dammann.

Tromsø 2016

841 SEFRAK-bygninger, 289 verneverdige kulturminner, 13 statlig listeførte bygninger og 4 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Tromsø kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nittedal 2016

249 SEFRAK-bygninger, 82 verneverdige kulturminner og én listeført kirke ble kontrollregistrert i Nittedal kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nord-Aurdal 2015

1 069 SEFRAK-bygninger og 3 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Nord-Aurdal kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Kautokeino 2015

19 SEFRAK-bygninger ble kontrollregistrert i Kautokeino kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».