Nittedal 2016

249 SEFRAK-bygninger, 82 verneverdige kulturminner og én listeført kirke ble kontrollregistrert i Nittedal kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

(Ingressbilde: Damanlegget i Rotnesfossen er ett av 43 kulturminner som er prioritert i Nittedal kommunes kulturminneplan, på grunn av svært høy lokal verdi. Foto: Åse Damman, NIKU )

De verneverdige kulturminnene i Nittedal hadde bedre tilstand enn SEFRAK-bygninger uten vern. 3,5 % av de verneverdige kulturminnene var truet, mens 11,5 % av SEFRAK-bygningene uten vern var truet.

Av SEFRAK-bygningene var 2 % tapt siden forrige kontrollregistrering i 2011. Til sammen er 30 % av opprinnelig 351 undersøkte SEFRAK-bygninger tapt siden første kontrollregistrering i 1994. 10 % av de gjenstående bygningene var truet.

En av ti kontrollkommuner

Nittedal er én av 10 kontrollkommuner i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», hvor man registrerer tapsutvikling, tilstand og endringer for verneverdige kulturminner og SEFRAK-bygninger.

Overvåkingsprogrammet skal svare på miljøforvaltningens kunnskapsbehov på kulturminnefeltet og gi faktagrunnlag for målrettede tiltak i forvaltningen.

Rapport: Dammann, Åse: NIKU Rapport 87. Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Nittedal kommune, Akershus fylke 2016

Prosjektleder: Åse Dammann