Tromsø 2016

841 SEFRAK-bygninger, 289 verneverdige kulturminner, 13 statlig listeførte bygninger og 4 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Tromsø kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

(Ingressbilde: Torghuken med flytebrygga er regulert til bevaring og ligger i området for kommunedelplan for Tromsø sentrum. Foto: Åse Damman, NIKU 2016)

De verneverdige kulturminnene i Tromsø hadde bedre tilstand enn SEFRAK-bygninger uten vern. 2 % av de verneverdige kulturminnene var truet, mens 12 % av SEFRAK-bygningene uten vern var truet.

Av SEFRAK-bygningene var 6 % tapt siden forrige kontrollregistrering i 2011. Til sammen er 27 % av opprinnelig 1 086 undersøkte SEFRAK-bygninger tapt siden første kontrollregistrering i 2001. 11 % av de gjenstående bygningene var truet.

Registrerer utviklingen

Tromsø er én av 10 kontrollkommuner i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», hvor man registrerer tapsutvikling, tilstand og endringer for verneverdige kulturminner og SEFRAK-bygninger.

Overvåkingsprogrammet skal svare på miljøforvaltningens kunnskapsbehov på kulturminnefeltet og gi faktagrunnlag for målrettete tiltak i forvaltningen.

Rapport: Dammann, Åse: NIKU Rapport 88. Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Tromsø kommune, Troms fylke 2016