Kautokeino 2015

19 SEFRAK-bygninger ble kontrollregistrert i Kautokeino kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

(Ingressbilde: Samisk stabbur i Kautokeino kommune. Foto: Åse Dammann, NIKU.)

Én bygning var tapt siden forrige kontrollregistrering i Kautokeino i 2010. Til sammen er 22 av opprinnelig 40 undersøkte SEFRAK-bygninger i kommunen tapt eller flyttet siden første kontrollregistrering i år 2000. 11 av de gjenstående bygningene var truet.

Kautokeino er én av 10 kontrollkommuner i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», hvor man registrerer tapsutvikling, tilstand og endringer for verneverdige kulturminner og SEFRAK-bygninger.

Overvåkingsprogrammet skal svare på miljøforvaltningens kunnskapsbehov på kulturminnefeltet og gi faktagrunnlag for målrettete tiltak i forvaltningen.

Rapport: Dammann, Åse: NIKU Rapport 83. Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Kautokeino kommune, Finnmark fylke 2015

Prosjektleder: Åse Dammann