Nord-Aurdal 2015

1 069 SEFRAK-bygninger og 3 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Nord-Aurdal kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

(Ingressbilde: Aurdalsbyen i Nord-Aurdal. Foto: Fredrik Berg, NIKU.)

3 % av bygningene var tapt siden forrige kontrollregistrering i Nord-Aurdal i 2010. Til sammen er 23 % av opprinnelig 1 350 undersøkte SEFRAK-bygninger i kommunen tapt siden første kontrollregistrering i år 2000. 22 % av de gjenstående bygningene var truet.

Nord-Aurdal er én av 10 kontrollkommuner i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», hvor man registrerer tapsutvikling, tilstand og endringer for verneverdige kulturminner og SEFRAK-bygninger.

Overvåkingsprogrammet skal svare på miljøforvaltningens kunnskapsbehov på kulturminnefeltet og gi faktagrunnlag for målrettede tiltak i forvaltningen.

Rapport: Dammann, Åse: NIKU Rapport 84. Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke 2015

Prosjektleder: Åse Dammann