Kontrollregistrering av 390 bygninger i Vega kommune SEFRAK-registrerte bygninger på Kilvær, Vega kommune, kontrollregistrert i 2020. Foto: Åse Dammann/NIKU 2020.

SEFRAK oppdatering Vega

NIKU har gjennomført et oppdrag med kontrollregistrering i felt av 390 SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900 i Vega kommune. Formålet med oppdraget var å lage en oversikt over status og tilstand for SEFRAK-bygninger i Vega, som grunnlag for fremtidig forvaltning av bygningsarven i kommunen.

SEFRAK-registeret er et landsomfattende register for alle landets bygninger eldre enn 1900 og en viktig kunnskapsressurs for bygningsforvaltningen i kommunene. Datainnhenting og analyse i oppdraget var basert på metoden i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Kontrollregistreringen i Vega i 2020 viste at 15 % av bygningene som ble SEFRAK-registrert i 1990 nå var tapt. 9 % av de gjenstående bygningene var truet av forfall og 55 % var endret. Det årlige gjennomsnittstapet av SEFRAK-bygninger i Vega var på 0,5 % i perioden 2013-2020. Det var positivt å registrere at Helgeland museum avdeling Vega har jobbet målrettet med å prioritere istandsetting av bygninger som var truet av forfall ved forrige kontrollregistrering i 2013

Prosjektleder: Åse Dammann.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Helgeland museum
  • Tidsperiode
    2020