Åse Dammann

  • Etnolog —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 94836960

E-post: ase.dammann@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Åse Dammann er etnolog og har vært ansatt i NIKU siden 2005. Hovedarbeidsområdene er miljøovervåking, bygninger og bygningsmiljøer i et kulturhistorisk perspektiv, kulturminner i et bruker- og eierperspektiv, offentlig kulturminneforvaltning, og bruk og endring av kirkebygg og kirkerom.

I perioden 2010-2019 var hun prosjektleder for Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Gamle hus da og nå», etterfulgt av «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner», hvor man i lange tidsserier registrerer tap, tilstand og endring av eldre og verneverdige bygninger i 18 utvalgte kommuner. Formålet med overvåkingen er å etablere et statistisk grunnlagsmateriale for kulturminnepolitiske strategier.

Dammann har hovedfag i etnologi fra Universitetet i Oslo i 2003, og er tidligere utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1984. Hun har studert kristen billedkunst og kirkebyggets historie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo i 2007 og 2010.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler

Kautokeino 2015

19 SEFRAK-bygninger ble kontrollregistrert i Kautokeino kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nord-Aurdal 2015

1 069 SEFRAK-bygninger og 3 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Nord-Aurdal kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nittedal 2016

249 SEFRAK-bygninger, 82 verneverdige kulturminner og én listeført kirke ble kontrollregistrert i Nittedal kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Tromsø 2016

841 SEFRAK-bygninger, 289 verneverdige kulturminner, 13 statlig listeførte bygninger og 4 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Tromsø kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».