Åse Dammann

  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 94836960

E-post: ase.dammann@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Publikasjoner registrert i Cristin

Åse Dammann er etnolog og har vært ansatt i NIKU siden 2005. Hovedarbeidsområdene er miljøovervåking, bygninger og bygningsmiljøer i et kulturhistorisk perspektiv, kulturminner i et bruker- og eierperspektiv, offentlig kulturminneforvaltning, og bruk og endring av kirkebygg og kirkerom.

Fra 2010 har hun vært prosjektleder for «Gamle hus da og nå 2010-2014», etterfulgt av «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner 2015-2019», som er Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram for verneverdige kulturminner. I dette overvåkingsprogrammet registreres tap, endringer og tilstand for verneverdige kulturminner i 10 kommuner over tid. Formålet med overvåkingen er å etablere kunnskapsgrunnlag for målrettete tiltak i dagens og fremtidig forvaltning.

Kommunevise resultater fra undersøkelsen publiseres årlig. I programmets sluttrapport i 2020 vil tapsårsaker og forholdet mellom virkemiddelbruk og bevaringsgrad bli analysert, og det vil bli gitt konkrete anbefalinger for fremtidig kulturminneforvaltning. I tillegg til verneverdige kulturminner omfatter programmet et stort antall SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900, slik at undersøkelsen også gir opplysninger om bestandsutviklingen for den eldre bygningsmassen, uavhengig av verneverdi.

Dammann har hovedfag i etnologi fra Universitetet i Oslo i 2003, og er tidligere utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1984. Hun har studert kristen billedkunst og kirkebyggets historie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo i 2007 og 2010.

Utvalgte prosjekter

Artikler

Kautokeino 2015

19 SEFRAK-bygninger ble kontrollregistrert i Kautokeino kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nord-Aurdal 2015

1 069 SEFRAK-bygninger og 3 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Nord-Aurdal kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nittedal 2016

249 SEFRAK-bygninger, 82 verneverdige kulturminner og én listeført kirke ble kontrollregistrert i Nittedal kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Tromsø 2016

841 SEFRAK-bygninger, 289 verneverdige kulturminner, 13 statlig listeførte bygninger og 4 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Tromsø kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».