Landskap og forvaltning

Vi har tverrfaglig kunnskap om landskapsforskning, kulturlandskap og kulturmiljøer, og lang erfaring med arbeid innenfor forvaltning, bruk og verdsetting av kulturarv.

Landskapet inneholder en rekke fysiske og biologiske kulturminner, samt en omfattende immateriell kulturarv. Her møtes mange ulike verdier og ressurstyper knyttet blant annet til kultur, samfunn, biologi, økologi, estetikk og økonomi.

Miljø- og samfunnsmessige utfordringer som klimaendring, urbanisering, fraflytting, turisme og slitasje, gjør naturarv og kulturarv mer sårbart.

I NIKU er både kulturarv og naturarv midtpunkt for vår forskning. Vi ser på samspillet mellom landskap, samfunnet og vern. En tverrfaglig tilnærming til landskap, miljøpolitikk og kulturarvforvaltning gir muligheten til å bevege oss bort fra et tradisjonelt fokus på objekter, og se miljøet i en bredere historisk, immateriell og kulturell sammenheng.

Med ivaretakelse og bruk av kulturarven som idealer, er vi opptatt av økologiske, sosiale og økonomiske løsninger som sikrer en bærekraftig forvaltning av sammenhengende landskapsverdier.

Vi tror på at det lokalsamfunn har viktig kunnskap om tradisjonell naturbruk,  som har betydning i god landskapsforvaltning. Forskningen vår bygger på tett samarbeid og kommunikasjon med offentlig forvaltning, brukere og ulike lokale aktører i de områdene vi jobber med.

Véronique Simon

Kontakt oss

Kontakt Véronique hvis du har spørsmål om landskap og forvaltning

Kontakt

Prosjekter