Biokulturell arv og alternativ matproduksjon (BIOKUMA)

Hvordan og på hvilke måter kan økologisk matproduksjon dra nytte av kulturarven? Er kulturarv et hinder eller en mulighet i gårdsdriften? Og hva påvirker forutsetningene i jordbruket for å drive økologisk produksjon? Dette er noen av spørsmålene forskerne ved Karlstads universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) vil undersøke i prosjektet BIOKUMA.

Prosjektet gjennomføres i Hedmark og Värmland på svensk side, og vil pågå i to år fra og med oktober i 2020.  Målet er å styrke muligheten for å bevare og utvikle områdenes biokulturelle arv gjennom å studere økologisk matproduksjon på utvalgte gårder på begge sider av grensen.

Følg med underveis på prosjektets egen blogg.

Prosjektleder, Norge: Hilde Rigmor Amundsen, NIKU

Prosjektleder, Sverige: Eva Svensson, Karlstads universitet

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Interreg Sverige-Norge
  • Tidsperiode
    2020-2022

Siste nytt

Nytt svensk-norsk prosjekt om kulturarv og kortreist, økologisk matproduksjon

Hvordan og på hvilke måter kan økologisk matproduksjon dra nytte av kulturarven? Er kulturarv et hinder eller en mulighet i gårdsdriften? Og hva påvirker forutsetningene i jordbruket for å drive økologisk produksjon? Dette er noen av spørsmålene forskerne ved Karlstads universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) vil undersøke i prosjektet BIOKUMA.