Biokulturell arv og alternativ matproduksjon (BIOKUMA)

Hvordan og på hvilke måter kan økologisk matproduksjon dra nytte av kulturarven? Er kulturarv et hinder eller en mulighet i gårdsdriften? Og hva påvirker forutsetningene i jordbruket for å drive økologisk produksjon? Dette er noen av spørsmålene forskerne ved Karlstads universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) vil undersøke i prosjektet BIOKUMA.

Prosjektet gjennomføres i Hedmark og Värmland på svensk side, og vil pågå i to år fra og med oktober i 2020.  Målet er å styrke muligheten for å bevare og utvikle områdenes biokulturelle arv gjennom å studere økologisk matproduksjon på utvalgte gårder på begge sider av grensen.

Følg med underveis på prosjektets egen blogg.

Publikasjoner

BIOKULTURELLT ARV, LANDSKAP OCH PRODUKTION (Policy brief nr 1)

INKOMSTER FRÅN SMÅSKALIG MATPRODUKTION SOM GYNNAR DET BIOKULTURELLA ARVET (Policy brief nr 2)

Prosjektleder, Norge: Hilde Rigmor Amundsen, NIKU

Prosjektleder, Sverige: Eva Svensson, Karlstads universitet

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Interreg Sverige-Norge
  • Tidsperiode
    2020-2022

Siste nytt

Nytt svensk-norsk prosjekt om kulturarv og kortreist, økologisk matproduksjon

Hvordan og på hvilke måter kan økologisk matproduksjon dra nytte av kulturarven? Er kulturarv et hinder eller en mulighet i gårdsdriften? Og hva påvirker forutsetningene i jordbruket for å drive økologisk produksjon? Dette er noen av spørsmålene forskerne ved Karlstads universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) vil undersøke i prosjektet BIOKUMA.