Hilde Rigmor Amundsen

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 97002244

E-post: hilde.amundsen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Hilde Rigmor Amundsen (f.1963) er arkeolog og forsker II i NIKU (fra 2007). Hun har magistergrad (1994) og doktorgrad (PhD, 2011) fra Universitetet i Oslo. Amundsen har tidligere arbeidet innenfor regional kulturminneforvaltning, som ansatt / engasjert i Østfold, Hedmark og Oppland fylkeskommuner (i alt 8,8 år).

Amundsen har lang erfaring med forskning og forvaltning knyttet til arkeologi samt omfattende prosjektledererfaring. Hun har administrert og ledet større arkeologiske registreringsprosjekter: Regionfelt Østlandet, Gråfjell, Åmot, Hedmark (1999-2002) og Aursjøprosjektet, Nesset, Møre og Romsdal og Lesja, Oppland (2006-2007).

Hun har bred erfaring med mangfoldige typer arkeologiske kulturminner og -miljøer, derav samisk kulturarv. Hovedfokus i hennes forskning er periodene steinalder og bronsealder. I forvaltningsoppdrag og i FoU-prosjekter har hun erfaring med arkeologiske kulturminner og -miljøer i jordbruksområder, skog og fjell. Hun har deltatt i utgravninger og miljøovervåking av middelalder i by, og har erfaring med kulturminner fra historisk tid, som husmannsplasser og gruvemiljøer. Amundsen har jobbet i flere landsdeler, mest på Østlandet, men også i Rogaland og Finnmark.

I NIKU har hun deltatt i flere forskningsprosjekter og utredningsoppgaver for Forskningsrådet, statlig og kommunal forvaltning og private aktører. I samarbeid med Karlstads universitet i Värmland deltok hun i et Interreg-prosjektet  Biokuma – Biokulturell arv og alternativ matproduksjon (2020-2022) som omhandler hvordan gårder ivaretar og utvikler kulturarv og kulturlandskap.

I et pågående prosjekt med samme universitet studeres «de eiendomsløses kulturarv» med torpbosetninger i et svensk bergbruksmiljø og husmannsplasser i en norsk jordbruksbygd: I med- och motgång. Obesuttnas strategier i tider av expansion och kris 2023-2024.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter