Hilde Rigmor Amundsen

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 97002244

E-post: hilde.amundsen@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og forsker II, og har vært ansatt i NIKU siden 2007.

Amundsen har lang erfaring med forskning og forvaltning knyttet til arkeologiske kulturminner, samt bred prosjektledererfaring. Hun har jobbet aktivt som arkeolog i mer enn 25 år, derav som fylkesarkeolog i Østfold og Hedmark fylkeskommuner. Amundsen har ledet flere arkeologiske registreringsprosjekter, som «Regionfelt Østlandet, Gråfjell», Åmot, Hedmark (1999-2002) og «Aursjøprosjektet», Nesset, Møre og Romsdal og Lesja, Oppland (2006-2007).

Hun har bred erfaring med mangfoldige typer arkeologiske kulturminner og -miljøer, med spesialfelt steinalder og bronsealder, og med hovedvekt av kulturminner i utmark. Hun har deltatt i utgravninger og miljøovervåking av middelalder i by, og har erfaring med undersøkelser av kulturminner fra historisk tid.

Nåværende forskningsfokus består av prosjektledelse i det Forskningsrådsfinansierte Miljø 2015-prosjektet «Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland» (2012-2015). Hun deltar i et svensk-norsk FoU-prosjekt om husmannsplasser; «Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle» (2014-2016), finansiert av Riksantikvarieämbetet.

Amundsen har magistergrad ved Universitetet i Oslo (1994) og senere doktorgrad (PhD) ved samme universitet (2011), med avhandlingen; «Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden».

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter